Schacktermer

 


Gaffel: en pjäs hotar två eller flera pjäser på samma gång. Springare är otroligt bra på detta och en klassisk gaffel är när springaren står på c-linjen och hotar torn på h-linjen samtidigt schackar kungen på e-linjen. Kungen måste ur schack innan annat kan göras vilket låser tornet som ger värdefulla 5 poäng och är ju en tung pjäs. Det händer ibland att springaren lyckas hota dam och tornet och samtidigt schacka kungen!

 

Rockad: kung går 2 steg från mitten och tornet flyttas till motsatt sida av kungen. Finns kort och lång rockad. Vid en kort rockad flyttas kungen till g-linjen och tornet från h till f-linjen. Vid en lång rockad flyttas kungen till c-linjen och tornet till d-linjen. Kungen eller det torn som är inblandad i rockaden får inte ha flyttats innan rockad görs. Att ha stått i schack spelar dock ingen roll som många tror. Rockad uttalas me ett långt a typ rockád.

 

Passant: passant eller passera sker när bonden går ut två steg och då passerar motståndarens bonde och på så sätt undgår att bli hotad eller tagen. Motståndaren har då rätt att slå denna bonde som om den gått ett steg och alltså tar ett steg diagonalt. Man måste inte göra passant utan kan lämna detta. Man kan dock inte senare göra denna passant utan detta måste göras direkt.

 

Patt: Det blir Patt om en spelare inte kan flyttas nån av sina pjäser och kungen kan inte heller flyttas utan att bli schack. Partiet blir oavgjort vid patt.

 

Remi: Betyder också oavgjort och uppstår oftast då spelarna inte har pjäser nog för att avsluta partiet, eventuellt har bara kungarna kvar.

Det kan bli remi efter överenskommelse mellan spelarna.

 

ELO: Ranking, dina rankingpoäng om du spelar match för din schackklubb.Som gämförelse kan nämnas att världmästaren har 2800 ELO.

Om du spelar på det svåraste läget mot en cpu typ dator eller en app är det antagligen 3000 ELO.

 


Analys

En analys är en retrospektiv studie av en position som ska bestämma de bästa spelmöjligheterna för båda sidorna.

AngreppRedigera

Angrepp, anfall eller attack avser aktivt spel. En öppning vald av vit kallas vanligtvis för ett angrepp, ett anfall eller en attack. Motsatsen är försvar.

 

Batteri

För andra betydelser, se Batteri (olika betydelser).
 
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
 
8 {{{square}}} black rook {{{square}}} black knight {{{square}}} black king {{{square}}} black queen {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black rook 8
 
7 {{{square}}} black pawn {{{square}}} black pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black pawn {{{square}}} black pawn {{{square}}} black bishop {{{square}}} black pawn 7
 
6 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black knight {{{square}}} black pawn {{{square}}} black king 6
 
5 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king 5
 
4 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king 4
 
3 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white knight {{{square}}} white pawn {{{square}}} white rook {{{square}}} white knight {{{square}}} white pawn {{{square}}} black king 3
 
2 {{{square}}} white pawn {{{square}}} white pawn {{{square}}} white pawn {{{square}}} black king {{{square}}} white queen {{{square}}} black king {{{square}}} white bishop {{{square}}} white pawn 2
 
1 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white king {{{square}}} black king {{{square}}} white rook {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king 1
 
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
Ett batteri bestående av två torn och en dam

Ett batteri är två eller flera pjäser på samma kolumn eller diagonal. Ett batteri på en kolumn består vanligen av torn och ibland även dam, medan ett batteri på en diagonal vanligen består av löpare och dam.

Bondemarsch

 
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
 
8 {{{square}}} black rook {{{square}}} black king {{{square}}} black bishop {{{square}}} black queen {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black rook 8
 
7 {{{square}}} black pawn {{{square}}} black pawn {{{square}}} black pawn {{{square}}} black pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black pawn {{{square}}} black pawn {{{square}}} black pawn 7
 
6 {{{square}}} black king {{{square}}} black bishop {{{square}}} black knight {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black knight {{{square}}} black king {{{square}}} black king 6
 
5 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king 5
 
4 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white bishop {{{square}}} white pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king 4
 
3 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white knight {{{square}}} black king {{{square}}} black king 3
 
2 {{{square}}} white pawn {{{square}}} white pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white pawn {{{square}}} white pawn {{{square}}} white pawn 2
 
1 {{{square}}} white rook {{{square}}} white knight {{{square}}} white bishop {{{square}}} white queen {{{square}}} white king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white rook 1
 
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
Bondemarsch i italienskt parti

En bondemarsch, eller bondestorm, är en taktisk kombination där flera bönder snabbt marscherar mot motståndarens försvarare.

Centralisation

 
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
 
8 {{{square}}} black rook {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black queen {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king 8
 
7 {{{square}}} black king {{{square}}} black pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black rook {{{square}}} black king {{{square}}} black knight 7
 
6 {{{square}}} black knight {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black pawn {{{square}}} black king 6
 
5 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white pawn {{{square}}} white knight {{{square}}} white knight {{{square}}} black pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king 5
 
4 {{{square}}} black pawn {{{square}}} black king {{{square}}} white bishop {{{square}}} white bishop {{{square}}} white pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black pawn 4
 
3 {{{square}}} white pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black pawn {{{square}}} black king 3
 
2 {{{square}}} black king {{{square}}} white rook {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white pawn 2
 
1 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white queen {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white king {{{square}}} black king 1
 
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
Tydlig centralisation

Centralisation innebär att flytta en pjäs mot centrum. Strävan efter kontroll i centrum och närliggande områden kan vara användbar om det inte finns någon uppenbar alternativ plan.

Centrum

För andra betydelser, se Centrum.
 
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
 
8 {{{square}}} black rook {{{square}}} black knight {{{square}}} black bishop {{{square}}} black queen {{{square}}} black king {{{square}}} black bishop {{{square}}} black knight {{{square}}} black rook 8
 
7 {{{square}}} black pawn {{{square}}} black pawn {{{square}}} black pawn {{{square}}} black pawn {{{square}}} black pawn {{{square}}} black pawn {{{square}}} black pawn {{{square}}} black pawn 7
 
6 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king 6
 
5 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} cross {{{square}}} cross {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king 5
 
4 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} cross {{{square}}} cross {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king 4
 
3 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king 3
 
2 {{{square}}} white pawn {{{square}}} white pawn {{{square}}} white pawn {{{square}}} white pawn {{{square}}} white pawn {{{square}}} white pawn {{{square}}} white pawn {{{square}}} white pawn 2
 
1 {{{square}}} white rook {{{square}}} white knight {{{square}}} white bishop {{{square}}} white queen {{{square}}} white king {{{square}}} white bishop {{{square}}} white knight {{{square}}} white rook 1
 
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
Centrumrutorna är markerade med ett "X"

Centrum är de fyra mittersta rutorna på schackbrädet. Centrum kan vara slutet eller öppet.

 

Damflygel

Damflygel avser linjerna a, b och c på schackbrädet. Övriga linjer tillhör centrum eller kungsflygeln.

Drag

För andra betydelser, se Drag.

Drag betyder inom schack handling. Termen drag två betydelser:

  • Heldrag, som betecknar en "fullständig" tur, där båda spelarna (både vit och svart) har utfört var sitt drag. Detta motsvaras av engelskans move.
  • Halvdrag, som betecknar ett drag av antingen vit eller svart, som således är lika med ett halvt heldrag. Denna term används främst inom schackprogram för att beteckna ett utfört drag av vit eller svart. Detta motsvaras av engelskans ply.

Diagonal

En diagonal är en rät linje på ett schackbräde bestående av likfärgade rutor som löper från ett hörn till det motstående hörnet.

 

Fördel

För huvudbegreppet inom handelsteori, se Komparativa fördelar.

En spelare har en fördel då dennes pjäsuppställning på något sätt är bättre än sin motståndares motsvarighet. Detta innebär att en av sidorna har en viss överlägsenhet gentemot den andra. En fördel kan både vara materiell och positionell. Positionella fördelar kan i sin tur delas upp i temporära dynamiska fördelar (såsom större pjäsaktivitet) samt permanenta statiska fördelar (såsom färre bondeöar).

Förgåva

Det då en schackspelare ger sin motståndare en fördel genom att redan innan ett schackpartis början ta bort en eller flera av sina schackpjäser; vanligtvis som en sorts handikapp för att utjämna skillnader i färdighet mellan de båda tävlande. Numera används i stället vanligtvis olika former av tidshandikapp, med hjälp av schackklocka.

Försvar

Försvar avser passivt spel. En öppning vald av svart kallas vanligtvis för ett försvar. Motsatsen är angrepp.

 

GABIÖ

Akronym för de fem standardtaktikerna i schack, dvs Gaffel, Avdragare, Bindning, Instängning och Överlastning. Används främst inom svenskt nybörjarschack.

 

Kolumn

För schacktermen kolumn, se Linje.

Kompensation

Kompensation, eller komp, är möjlig ersättning för frivilligt offrat material (såsom en bonde eller kvalitet) eller frivillig skapelse av andra svagheter i sin egen position (såsom dubbelbönder eller isolerade bönder). Syftet med dessa uppoffringar är att eventuellt skapa en bättre fördel för sig själv än motståndarens. En spelare kan exempelvis erhålla positionell kompensation i form av en halvöppen linje för en offrad bonde.

Kungsflygel

Kungsflygel avser linjerna f, g och h på schackbrädet. Övriga linjer tillhör centrum eller damflygeln.

Kvalitet

För ett värde eller unikhet, se Kvalitet.
 
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
 
8 {{{square}}} black rook {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king 8
 
7 {{{square}}} black king {{{square}}} black pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black queen {{{square}}} black king {{{square}}} black pawn {{{square}}} black bishop {{{square}}} black pawn 7
 
6 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black pawn {{{square}}} black king 6
 
5 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white pawn {{{square}}} black pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king 5
 
4 {{{square}}} black pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white queen {{{square}}} black king {{{square}}} black king 4
 
3 {{{square}}} white pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black knight {{{square}}} black king {{{square}}} white pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king 3
 
2 {{{square}}} white bishop {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white bishop {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white pawn {{{square}}} white pawn 2
 
1 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white rook {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white king {{{square}}} black king 1
 
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
Svart (vid draget) vinner vits dam men förlorar springaren efter Sd3xf4 följt av Ld2xf4. Sammantaget vinner svart alltså kvalitet, eftersom den vunna damen är värd mer än den förlorade springaren.

Kvalitet innebär en vinst av en dam mot torn, springare eller löpare. Det kan också innebära vinst av en tung pjäs (dam eller torn) mot en lätt pjäs (springare eller löpare).

Linje

Ett schackdiagram med f-linjen markerad med röd ram

Linjer är de åtta vertikala kolumnerna av rutorschackbrädet, bokstaverade från a till och med h.

Låst centrum

Se "Slutet centrum".

Opposition

Opposition är en spelställning i schack där de båda kungarna står mitt emot varandra på samma rad, linje eller diagonal, åtskilda av ett udda antal fält, och utan andra pjäser eller bönder mellan sig på den rad, linje eller diagonal vilken de delar.

Rockad

De fyra positioner som en rockad kan resul­tera i: observera att kungen i samtliga fall flyttat två steg från e-linjen

Rockad är ett specialdrag i schack där man i ett drag flyttar kungen och ett av tornen.

 

Parti

Ett parti är en spelomgång, som endast består av en spelad omgång.

En schackturnering kan exempelvis bestå av flera partier. En partivinst ger vanligtvis 1 poäng, oavgjort ½ poäng och en förlust 0 poäng. Vinnaren av matchen blir då den som fått störst sammanlagd poängsumma. I andra fall kan ett parti vara en del av en match mellan två schackspelare.

Patt

Patt är en ställning i schack där spelaren som är vid draget inte kan göra något giltigt drag men inte heller står i schack. Man får inte stå över något drag i schack och ställningen innebär därför att partiet omedelbart slutar oavgjort (remi), oavsett vilka styrkeförhållanden som för tillfället råder på brädet. Patt blir därmed ibland en räddning för en spelare som håller på att förlora ett parti.

Plan

En plan är en väl övervägd ordning av operationer som syftat till att uppnå ett konkret mål, som tar hänsyn till situationen på schackbrädet och är ständigt uppdaterad av motståndarens handlingar. Schackspelare strävar i sina planer efter att utnyttja sina egna fördelar för den aktuella positionen samtidigt som de försöker marginalisera motståndarens fördelar. "Även en dålig plan är bättre än ingen plan alls".

En position har följande element:

  1. Kungens säkerhet
  2. Materialbalans
  3. Eventuella kombinationer
  4. Område och centrum
  5. Pjäsplacering och mobilitet
  6. Bondestruktur
  7. Kontroll över viktiga linjer eller rutor

Premove

Ett premove, eller bokstavligt översatt ett fördrag, är i Internetsammanhang ett drag som spelas i förväg. Detta sker när en spelare genom sin schackklient fastslår vilket drag som ska spelas innan motståndaren har gjort sitt. Premove är en engelsk schackterm som saknar en svensk översättning.

Protokoll

Ett protokoll, eller partiprotokoll, innehåller nedtecknad beskrivning av ett parti. Vanliga matchfakta som skrivs ned är exempelvis tävling, serie, division, rond, bord, spelplats, speldatum, vits respektive svarts namn, klubb och rating samt dragserie. Även de spelade dragen och partiets resultat antecknas under spelets gång.

 

Rad

Ett schackdiagram med tredje raden markerad med röd ram

Rader är de åtta horisontella raderna av rutorschackbrädet, numrerade från 1 till och med 8.

Ruta

Ett schackbräde består av 64 rutor, eller fält, varav 32 är vita och 32 är svarta. Det finns 8 rutor på varje linje och 8 rutor på varje rad.

 

Slutet centrum

 
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
 
8 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king 8
 
7 {{{square}}} black pawn {{{square}}} black pawn {{{square}}} black pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black pawn 7
 
6 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black pawn {{{square}}} black king 6
 
5 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white pawn {{{square}}} black pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king 5
 
4 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king 4
 
3 {{{square}}} white pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king 3
 
2 {{{square}}} black king {{{square}}} white pawn {{{square}}} white pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white pawn {{{square}}} white pawn 2
 
1 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king 1
 
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
Slutet centrum

Ett slutet eller låst centrum har bondekedjor i centrum.

Svartfältslöpare

Exempel på möjliga förflyttningar för svartfältslöpare

De löpare som endast kan förflytta sig över schackbrädets mörka fält kallas svartfältslöpare.

 

Vitfältslöpare

Exempel på möjliga förflyttningar för vitfältslöpare

De löpare som endast kan förflytta sig över schackbrädets ljusa fält kallas vitfältslöpare.

Väntedrag

Ett väntedrag är ett passivt men ofarligt drag, som spelas i väntan på ett initiativ från motståndaren.

 

Öppet centrum

 
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
 
8 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king 8
 
7 {{{square}}} black pawn {{{square}}} black pawn {{{square}}} black pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black pawn 7
 
6 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black pawn {{{square}}} black king 6
 
5 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king 5
 
4 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king 4
 
3 {{{square}}} white pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king 3
 
2 {{{square}}} black king {{{square}}} white pawn {{{square}}} white pawn {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} white pawn {{{square}}} white pawn 2
 
1 {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king {{{square}}} black king 1
 
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
Öppet centrum

Ett öppet centrum har inga bondekedjor i centrum.

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)